Eduardo - Bůh není vzdálený

Naše dáma Mystická růže, královna míru Eduardo Ferreira 12. července 2021:

Drahé děti, v tento den vás pozývám k modlitbám za rodiny. Modlete se, modlete se, mé děti. V tento den vás také vyzývám ke konverzi. Úplné obrácení, obrácené k Bohu. Mé děti, modlete se s láskou a důvěrou. Bůh vám může dát vše, o co od Něho žádáte, ale mnozí z vás [jen] Boha hledají, když jste nemocní, v problémech a obtížích každodenního života. Mnozí dokonce říkají, že Bůh je vzdálený nebo neposlouchá vaše modlitby, ale to není pravda, mé děti: jste to vy, kdo žijete odděleně od Boha. Nenechte se odradit. Modlete se a zůstaňte s Bohem. Pokud zůstanete daleko od Boha, nedostanete milosti. Dnes je den milosti. Jsem vaše Matka, Mystická růže - Královna míru. Žehnám ti láskou


 Podívejte se také na nedávno zveřejněné video s exsudací oleje z krucifixu v Sao Jose dos Pinhais během Svatého týdne (sledování od 3:30): https://www.youtube.com/watch?v=o2FtrDRTl4M

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Eduardo Ferreira, Zprávy.