Eduardo - Smiř se se svým sousedem

Naše dáma Rosa Mystica, královna míru Eduardovi Ferreirovi 12. ledna 2021:

Milovaný syn, mír. Zvu vás, abyste se modlili růženec nejen za rodiny, ale za celé lidstvo. Modlete se, modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Jděte se smířit se svým sousedem. Odpustit. Víte, že snadno odpouštím. Modlete se za ty, kdo bojují s Církví mého Syna Ježíše. Zvu vás k modlitbě a vnitřnímu tichu. Zlo vstoupilo do mnoha srdcí. Bolesti a neodpuštění dávají ďáblovi otvor, aby mohl vstoupit do vašich srdcí. Často se přiznávám. Miluji tě. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.

 
Požehnáni jsou ti, kteří mírumilovali, protože se jim bude říkat Boží synové.
(Matthew 5: 9)
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Eduardo Ferreira, Marco Ferrari, Zprávy.