Jennifer – Temnota z Ruska a Číny

Náš Pán Ježíš Jennifer 15. února 2007:

Mé dítě, můj pokoj s tebou. Pojď ke Mně, milé dítě, pojď ke Mně, protože si přeji, abys bylo se Mnou. Hodina se blíží, protože přicházejí změny. Světla měst ztmavnou a rozezní se sirény umělých varování. Větry budou přicházet z východu a uprostřed chaosu a zkázy svět uvidí svou hodinu soudu. Varoval jsem své lidi, aby sledovali temnotu vycházející z Ruska a Číny, protože tato válka právě začíná. Jediný mír lidstva bude pocházet z jeho důvěry ve Mne a v mou božskou vůli, protože Já jsem Ježíš. Každou hodinu recitujte modlitbu svatého Michaela a buďte pozorní; zůstaňte ve střehu, neboť přicházejí dny změny.

Mé dítě, modlete se za své přátele v Římě, modlete se za ochranu Svatého otce, protože můj syn bude brzy obklopen nebezpečnými střelami. Přicházím k vám se svými slovy, buďte si tedy jisti tím, co vám říkám z velké lásky. Nyní jděte vpřed, neboť Já jsem Ježíš, a buďte v pokoji, neboť vše se stane podle mé vůle.

Publikováno v Jennifer, Zprávy.