Jennifer – Kněží: Čas svolat stádo k pokání

Náš Pán Ježíš Jennifer 21. listopadu 2022:

Mé dítě, mnozí čekají na den, hodinu, kdy dojde k velkému oddělení mé Církve. [1]tj. pravděpodobné schizma Mnozí čekají v očekávání na další znamení. Nebuďte jako pošetilé panny, protože vám říkám, že odloučení začalo. Ti, kdo se snaží přepsat to, co bylo napsáno, změnit pravé učení mé Církve, nepřicházejí v mém jménu a nemluví hlasem pravdy, protože Já jsem Ježíš.

Je mnoho těch, kteří jsou oděni v Mém rouchu, ale nedosahují toho, že jsou Mým Pravým Zástupcem. Moji vyvolení synové, nyní je čas připravit se, vyjít ven a svědčit větším způsobem poselství evangelia. Nastal čas, abyste dokořán otevřeli dveře zpovědnice a pozvali své stádo k pokání ze svých hříchů. Je čas být pevní v lásce tím, že naučíte své stádo, že je tento svět svedl na scestí, ale ruka jejich Stvořitele se k nim natahuje.

Mé dítě, řekni mým dětem, že utrpení má velkou hodnotu. Řekněte mým dětem, že nebeské milosti přicházejí na ty, kdo mají podíl na ranách mého utrpení. Řekněte mým dětem, že tato země se bude houpat a třást. Příliš mnoho lidí má dnes větší strach ze ztráty světských potěšení a nebojí se urazit svého Stvořitele.

Přicházím k tobě v lásce, přicházím k tobě v milosrdenství, já covaruji vás, že Ruku spravedlnosti již nelze zadržet. Nespokojte se s učením světa, protože není pravdou. Já jsem Pravda, neboť Já jsem Ježíš, světlo světa. Pojďte za mnou a já vás zasypu velkou milostí a udržím vás v útočišti mého Nejsvětějšího Srdce. Nyní vyjděte a žijte podle přikázání, žijte poselství evangelia, pro mé milosrdenství a spravedlnost zvítězí.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou

1 tj. pravděpodobné schizma
Publikováno v Zprávy.