Martin – Chraň své duše…

Projekt Panna Maria k Martin Gavenda in Dechtice (Slovensko), 15. června 2023:

Mé milované děti, vizte Nejsvětější Srdce Ježíšovo spojené s mým Neposkvrněným Srdcem. Spojuje je Duch svatý, který se staví proti zkaženému duchu tohoto světa. Požádejte Ducha Svatého, aby vás tak těsně spojil s našimi Svatými Srdci, aby se vaše životy staly ctnostnými a svatými, stejně jako jsou naše Svatá Srdce ctnostná a svatá. Chraňte své duše vroucí modlitbou a čistou vírou, aby vás Satan neotrávil svou nenávistí a špatností. Naše Nejsvětější Srdce a svatý archanděl Michael jsou vám blízko. Svěřte se do naší ochrany. Mé děti, bojujte a potlačujte zlo pravdou víry. Ponořuji vás do lásky Ježíšova Srdce i mého.
 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Martin Gavenda, Zprávy.