Martin – Neochvějně se modlete růženec

Naše paní Martin Gavenda října 15 2022,

Mé milované děti! Neochvějně se denně modlete svatý růženec. Kéž vás povzbudí ve svaté vytrvalosti příklad všech svatých, kteří se denně modlili tuto pro mě tak drahou modlitbu, protože mě ctili a milovali. Věděli, že pravá láska a úcta ke mně je navždy spojí s milovaným Trojjediným Bohem. Modlete se také za duše v očistci, které prosí o modlitby, aby se jim skrze modlitbu otevřely brány nebes. Ponořuji vás do lásky Ježíšova Srdce i mého.
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Martin Gavenda, Zprávy.