Martin – Pro svatou katolickou církev vykvete nové jaro

Naše paní Martin Gavenda v Dechticích na Slovensku, 15. března 2023:

Mé milované děti! Podívejte se na Golgotu, na které uvidíte Nejsvětější Srdce Ježíšovo spojené s mým Neposkvrněným Srdcem ve spoluvykupitelské lásce. V těchto dvou Svatých Srdcích vykvete nové jaro pro svatou katolickou církev. Duch svatý sestoupí a obnoví Ji a vrátí Ji ke kořenům Svaté katolické Tradice, stejně jako ji můj Syn zanechal vám. Bude to triumf našich nejsvětějších Srdcí nad Satanem a démony. Já, vaše nejsvětější Matka, budu korunována katolickou církví, láskou Nejsvětější Trojice, vítězným věncem Spoluvykupitelky, Prostřednice a Přímluvkyně. Toto vítězství se blíží a nikdo ho nemůže zmařit. Svatá katolická církev trpí velkým pronásledováním, ale pamatujte, že přichází vítězství. Je to vítězství svatého kříže a slavného vzkříšení. Ponořuji vás do lásky Ježíšova Srdce a Mého.
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Martin Gavenda.