Medžugorje – Svědek lásky

Naše dáma, královna míru Mariji, jedné z Vizionáři Medžugorje 25. května 2023:

Milé děti! Vyzývám vás, abyste šli do přírody a modlili se za Nejvyššího, aby promluvil k vašemu srdci a abyste mohli pocítit sílu Ducha svatého, abyste byli svědky lásky, kterou má Bůh ke každému stvoření. Jsem s vámi a přimlouvám se za vás. Děkuji, že jste odpověděli na mé volání.

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Medjugorje, Zprávy.