Písmo – Hořící uhlí

Nestěžujte si, bratři a sestry, jeden na druhého,
abyste nebyli souzeni.
Hle, Soudce stojí před branami.
Vezměte si za příklad těžkosti a trpělivosti, bratři a sestry,
proroci, kteří mluvili ve jménu Páně.
Blahoslavenými nazýváme ty, kteří vytrvali.
Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti,
a viděl jsi záměr Hospodinův,
protože Pán je soucitný a milosrdný. (Dnešní první mše čtení)

 

Je tolik válek. Válka mezi národy, válka mezi sousedy, válka mezi přáteli, válka mezi rodinami, válka mezi manželi. Láska mnohých ochladla. Někdy je nejvíce potřeba přisypat žhavé uhlí na situaci… 

číst Hořící uhlí Mark Mallett na Nyní slovo

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Od našich přispěvatelů, bible, Nyní slovo.