Pedro – Muži se vzepřeli Stvořiteli

Naše dáma královny míru Pedro Regis dne 5. prosince 2023:

Drahé děti, jsem vaše matka a miluji vás. Žádám vás, abyste patřili mému Synu Ježíši a snažili se všude svědčit o své víře. Jsi drahocenný pro Pána. Nedovolte věcem světa, aby vás zdržovaly od cesty spásy. Buďte muži a ženy modlitby, neboť jen tak budete velcí v Božích očích. Žijete v době pochybností a nejistot. Věřte v Pána. V Něm je tvé vítězství. Modlete se za církev mého Ježíše. Pravým posláním Církve je připravovat duše na nebe; znamená to oznamovat pravdu a nikdy se nespojovat s nepřáteli. Když neexistuje skutečná dobročinnost, duše riskují, že se stanou duchovně slepými. Nezapomeňte: Bůh je ve všem na prvním místě. V Bohu není žádná polopravda. Vpřed beze strachu! Budu se za tebe modlit ke svému Ježíši. Když se cítíte slabý, hledejte sílu ve Slovech mého Ježíše a v eucharistii. Dejte mi ruce a já vás dovedu k vítězství. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.

…2. prosince 2023:

Drahé děti, jsem vaše Bolestná Matka a trpím kvůli tomu, co se vám stalo. Modlit se. Hledejte Ježíše, který vás miluje a očekává vás s otevřenou náručí. Lidé se vzepřeli Stvořiteli a míří k velké propasti. Rychle se otoč. Můj Pán pro vás připravil to, co lidské oči nikdy neviděly. Odměnou pro spravedlivé bude věčný život s Bohem. Neustupujte. Můj Ježíš tě potřebuje. Čekají vás ještě dlouhé roky těžkých zkoušek. Zrádci víry popírají dogmata a to, co je posvátné, bude zahozeno. Odvaha! I uprostřed zkoušek vydejte svědectví, že patříte Ježíši. Vaší obrannou zbraní je pravda. Vpřed beze strachu! Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.

…dne 30. listopadu 2023:

Drahé děti, nedovolte, aby ve vás zhasl plamen víry. Hledejte sílu ve Slovech mého Ježíše a v eucharistii. Žijete v době bolesti a pouze modlitbou a věrností Ježíši můžete unést tíhu kříže. Jak jsem již řekl, Církev směřuje k velkému ztroskotání. Pouze ti, kteří zůstanou věrní Církvi mého Ježíše, budou spaseni. Neopouštějte lekce z minulosti. Posvátno bude opovrhováno a všude uvidíte hrůzy kvůli špatným pastýřům. Kněží věrní mému Synu Ježíši budou pronásledováni a vyhozeni. Trpím kvůli tomu, co se ti stalo. Poslouchej mě. Nechci vás nutit, ale to, co říkám, je třeba brát vážně. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.

…dne 28. listopadu 2023:

Drahé děti, Boží sláva bude patřit spravedlivým. Nezapomeňte: mnoho se bude vyžadovat od těch, kterým bylo mnoho dáno. Zrádci víry velkou bitvu nevyhrají. Vítězství bude pro statečné vojáky v sutanách, kteří milují a brání pravdu. Jejich prostřednictvím budou duše napájeny lekcemi z minulosti. Přijde den, kdy mnozí věřící přijmou duchovní poklady a budou svědčit o tom, co je od Boha. Nepřátelé budou sami. Můj Pán bude se svým věrným lidem. Odvaha! Bez kříže není vítězství. Neskloň se z cesty, kterou jsem ti ukázal. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.
 
 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Zprávy, Pedro Regis.