Eduardo – Modlete se růženec

Naše paní Eduardo Ferreira v Sao José dos Pinhais (Brazílie) dne 12. března 2023:

Mír. Mé děti, během těch let, co jsem s vámi, jsem si uvědomil, že mnozí z vás ještě nepochopili můj příchod do tohoto národa. Mé děti, modlete se růženec. Vydejte dobré svědectví. Jen tak si podmaníte duše pro Boha. Přicházím do tohoto města, abych vás pozval, abyste byli nositeli míru. Můj Ježíš vás také zve, abyste byli hlasateli evangelia. Nebojte se čelit dnešním farizeům.

Jsem vaše matka, mystická růže, Královna míru. Mé děti, přijměte s láskou tato poselství, která jsou zde i nadále předávána s takovou láskou. Dovolte mi, zahradníku Páně, abych i nadále rozséval tato poselství do srdcí, která mě chtějí mít jako svou Matku a Královnu. Modlete se, modlete se. Nepromarněte milosti, které jsem zde vyléval na Ježíšovu žádost. Ano, Ježíš, můj Božský Syn, mě požádal, abych v tomto městě ještě chvíli zůstal. Přijměte mé mateřské požehnání s láskou. S láskou vám žehnám.

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Eduardo Ferreira.