Eduardo – Moje láska je nesmírná

Ježíš Eduardu Ferreirovi 29. října 2023:

Milovaný [pozoruhodný], v tuto chvíli se dívám na Své děti, které Mě nemilují, které se Mnou nechtějí být, které neslyší Můj hlas. Roste počet dětí, které mé Srdce nesmírně mrzí. Kolik je těch, kteří vyrazí na mou cestu, ale pak se odvrátí a už Mě nechtějí.
 
Milovaný [množný], Varuji tě: Moje láska je nesmírná, Moje milosrdenství je nekonečné, ale jsem spravedlivý a věrný a nejsem slepý. Všechno vidím. Buďte ke všem věrní a spravedliví. Slyšte můj hlas, poslouchejte ho. Nenastavujte uši. Bude vám odpuštěno, budete-li hledat pokoru a pokořit se před svým Spasitelem. Odpustím ti pro zásluhy svých bolestivých ran a ze své milosti. Jsem Ježíš Nazaretský.
 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Eduardo Ferreira, Zprávy.