Eduardo - O zesměšňování zjevení

Náš Pán Ježíš Eduardo Ferreira 12. května 2021 v São José dos Pinhais:

[Moji] milovaní, já Pán k vám mluvím skrze tohoto syna! Poslouchejte pozorně: Tato generace prospívá vzpouře: neposlušné děti. Kolik nenávisti stále zaměstnává mnoho srdcí. V průběhu staletí moje svatá matka znásobila své výzvy a varování. Málokdo ji poslouchal. Stále vidím mnoho rebelů a rouhání se proti jejím zjevením! Říkám vám navíc: nic nemůže oddálit varování, která padnou na mnoho zemí, jako je hrom. Lidstvo odmítlo uposlechnout varování, která moje matka zanechala při svých návštěvách v různých zemích. Satan má ďábelský plán. Je to dobýt mnoho pro jeho armádu, vést je k přesvědčení, že nepotřebují přímluvu mé matky, že ji nepotřebují. Satan také šířil ducha vzpoury, dokonce i v mé Církvi. Kardinálové proti kardinálům, biskupové proti biskupům, kněží proti kněžím; kardinálové, biskupové a kněží proti papeži. Satan se nebude unavovat, dokud neuvidí vše v prachu, v popelu. [Moji] milovaní, je nutné se posílit prostřednictvím modlitebních středisek. Bdejte a modlete se. Nechávám vás, můj pokoj. 

 

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Eduardo Ferreira, Zprávy.