Eduardo – Věnujte pozornost znamením

Naše dáma Rosa Mystica, královna míru Eduardo Ferreira dne 8. prosince 2022:

Mír. Mé děti, já, mystická růže, Královno míru, jsem opět mezi vámi a přeji si vás vyzvat k upřímnému obrácení. Mé děti, v rodinách musí být chvíle modlitby. Jsem tu a chci vám pomoci. Mé děti, otevřete svá srdce – mnoho z nich je zatvrzelých. Toto je Hodina milosti. Jsem mezi vámi a milosti jsou vylévány. V tento den modlitby, v den slavnosti mého Neposkvrněného početí, vám chci udělit své mateřské požehnání. S láskou vám žehnám. 
 

dne 12. prosince 2022:

Mír. Mé děti, nenechte se odradit. Procházka plná milosti. Jsem Neposkvrněné Početí, Mystická růže, Královna míru. Mé děti, modlete se růženec za mír ve světě, za pokoj v rodinách. Mé děti, dávejte pozor na znamení, která Bůh stále sesílá lidstvu. Mé děti, vyzývám vás k obrácení a odpuštění. S láskou vám žehnám.
 

dne 13. prosince 2022:

Mír. Mé děti, otevřete svá srdce Boží lásce. Nenechte se odradit. Zůstaňte pevní v modlitbě. Jsem vaše matka. Mějte důvěru v mé Neposkvrněné Srdce. Jděte vedle mě. Nepropadejte sklíčenosti nebo zoufalství. Modlete se, modlete se, mé drahé děti. Připravte svá srdce na Vánoce. Modlete se za mé úmysly. Modlete se za mé milované syny seminaristy a také za ty, kdo mají [náboženské] povolání. S láskou vám žehnám. 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Eduardo Ferreira, Zprávy.