Gisella - Hladomor je před branami

Naše paní Gisella Cardia 11. září 2021:

Drahé děti, děkuji vám, že jste odpověděli na mé volání ve vašich srdcích. Milované děti, kolik mých slz stéká na toto lidstvo, které se odevzdalo hříchu. Modlete se za mou Církev, která je nyní ve stínu stejné temnoty, která na vás sestoupí, ale ti, kdo mají víru, by se neměli bát. Já, tvoje matka, dávám každého z vás na správné místo. Musíte bojovat jako skuteční vojáci: vaší hlavní zbraní je modlitba a svatý růženec, nejsilnější ze zbraní proti Satanovi, který je nyní mnohem zuřivější, protože ví, že jeho čas se blíží ke konci. Milované děti, vždy buďte blízko modlitbě: nikdy se od ní neodchylujte, protože to bude to jediné, co budete mít v nadcházejících časech. Moje děti, připravte si jídlo, protože u brány je hladomor. Buďte sjednoceni jako bratři a sestry a jděte kupředu beze strachu; těm, kdo jsou blízko Pánu, nemůže otřást srdce tím, co přijde, protože On se postará o vaše potřeby, ať jsou jakékoli. Nyní vám žehnám ve jménu Nejsvětější Trojice - Otce i Syna a Ducha svatého. Amen.
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Gisella Cardia, Fyzická ochrana a příprava.