Gisella – Jak blízko je čas objetí

Náš Pán Ježíš Gisella Cardia 13. prosince 2021:

Socha představující Nejsvětější Srdce Ježíšovo začala ráno 13. prosince vyzařovat vonný olej a pokračovalo to i v následujících hodinách. Vidět zde (nebo níže). Mnoho lidí přišlo do Gisellina domu na svatý růženec a potom jí Náš Pán předal toto poselství:
 
Mé děti, moji bratři a sestry, vidím, jak klečíte v modlitbě na kolenou a naplňujete Mě radostí. Modli se skrz [1]Italsky podle: „by“ „přes“ nebo „pro“ Mé trpící srdce, pomoz Mi! Mé děti, tato milost vás ke Mně přitahuje […], kdybyste jen věděli, jak blízko je čas vás znovu obejmout! Vezměte si trochu tohoto požehnaného oleje [z vycházející sochy] a přineste ho do svých domovů pro temné časy. Nyní, bratři a sestry, pojďte ke mně jeden po druhém a já vám požehnám; Mír s tebou. Přál bych si mnoho modlitebních večeřad (setkání) v tomto požehnaném domě, kde jsem.

 

 

PODOBNÉ ČLÁNKY

Plačící po celém světě

Plačící matka

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou

1 Italsky podle: „by“ „přes“ nebo „pro“
Publikováno v Gisella Cardia, Zprávy.