Gisella – Nebojte se doby

Naše paní Gisella Cardia 3. července 2023:

Drahé děti, děkuji vám, že jste ve svých srdcích vyslyšely mé volání. Milované děti, nebojte se časů, které přijdou a které se vám zjevily. Děti, vždy proste a modlete se k Duchu svatému, aby vás vedl v rozlišování. Děti, jsem tu, abych vás naučil chodit ve stopách Ježíše; Mnoho let jsem vás prosil o obrácení; Neustále jsem vás žádal, abyste uctívali Boha v Nejsvětější svátosti, a přesto jste příliš pohroužení do věcí světa.

Nyní vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Gisella Cardia, Zprávy.