Gisella – Hodně se modli

Naše paní Gisella Cardia 21. června 2022:

Drahé děti, děkuji vám, že jste zde v modlitbě a že jste pokrčily kolena. Dcero, musíš říct kněžím, že jejich zmatení je mezi srdcem a ústy; tímto způsobem vnášejí zmatek mezi mé děti a stále nechápou, že k proměně chleba a vína dochází posvěcením a sestoupením Ducha svatého, který [je] proměňuje v tělo a krev a božství. Mé děti, hodně se modlete, neboť země je nesmírná poušť a tam, kde bude voda, způsobí mnoho škod. Děti, moji andělé zpívají svůj nářek, protože můj Syn Ježíš je rozerván bolestí; modlete se a milujte mého Ježíše a pamatujte, že zemřel za vás a aby vás osvobodil od hříchu. Římský biskup bude napaden právě těmi lidmi, kteří ho podporují. Nyní vám žehnám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen.

Publikováno v Gisella Cardia, Zprávy.