Gisella - Vydejte se na cestu světla

Naše paní Gisella Cardia 3. prosince 2020:

Dnes byla Panna Maria se svatým Josefem a usmívala se. Panna Maria řekla, že dnes na přítomné sestoupí mnoho milostí.

Drahé děti, děkuji vám, že jste odpověděl na mé volání ve vašich srdcích. Děti, děkuji vám za víru a lásku, kterou cítím ve vašich srdcích - ale také cítím mnoho kamenných srdcí, která nejsou otevřená milosti. Těmto dětem říkám: profitujte z tohoto okamžiku, abyste odstranili nečistoty ze svých srdcí a začali cestu, která vede k Ježíši. Mé děti, modlitby mohou změnit události, prosím, dej mi ruce a já vás dovedu k Vykupiteli, ke světlu, lásce a lásce. Chtěl bych, aby tyto věci byly ve vašem životě, ale toto lidstvo se odklonilo od své cesty a ohrozilo věčný život. Nyní ve většině lidstva chybí Bůh a neříkejte, že jste nevěděli, proč vaše chování způsobuje Jeho hněv, ale jsem zde, abych vás varoval: jděte cestou světla, milujte Pána a on se promění vaše srdce, aby na vás sestoupil mír a radost. Nyní vás nechávám se svým Svatým požehnáním ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého, Amen.
 
 
Publikováno v Zprávy.