Gisella – Už nebude žádný mír

Naše paní Gisella Cardia 9. března 2022:

Drahá dcero, děkuji, že jsi ve svém srdci přijala mé volání. Dcero, prosím tě, požádej všechny mé děti, aby odstranily pýchu, která stále bouří v jejich srdcích. Dost koukolu, který odhání tvé bratry a sestry, a dost arogance; ale pokrčte kolena k Hospodinu. Čiňte pokání, mé děti – ještě není pozdě; čiňte úplné pokání a nenechte se pokoušet ďáblem, protože jeho mazanost je ostrá. Modlete se za svět, neboť mír již nebude. Čiňte pokání, drahé děti, nyní již není čas žít pro věci světa, ale pozvedněte své oči k nebi a buďte duchovnější – vaše povýšení vám přinese jen výhody. Země je nyní tvořena lidstvem, které je zvrácené a hluché k mým povoláním Matky. Nyní vás zanechávám se svým mateřským požehnáním ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen.

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Gisella Cardia, Zprávy.