Gisella - Varování je blízko

Naše paní Gisella Cardia 3. listopadu 2023:

Drahé děti, děkuji vám, že jste ve svých srdcích odpověděly na mé volání. Mé děti, já, vaše matka, jsem tu opět s vámi, abych vám dodal odvahu a útěchu. Prosím vás, abyste se modlili za lidstvo, které již zapřelo Boha; modlete se za kněze, protože vychvalují „svobodu“ od nauky víry; nebuďte lidé zmatení, protože kde vládne zmatek, tam není Bůh. Nebuďte lidmi války, ale míru; mé děti, buďte příkladem pravé víry a buďte světlem v temnotách, které sestupují. Otec lži nyní vstoupil do rodin, církve a mezi ty, kdo se modlí. Žádám vás, abyste byli [na straně] jediné pravdy, kterou je Bůh. Nenechte se svést světským pokušením; modlete se za tyto časy – nebuďte hluší ani slepí, rozhlédněte se kolem sebe a obraťte se. Nečekejte na oheň, který přijde z nebe a na zkázu na zemi – obraťte se nyní a řekněte s odvahou a beze strachu, že Bůh je blízko, a buďte připraveni na Varování, které je blízko. Nechávám vám mír ve vašich srdcích a ve vašich domovech. Nyní vás zanechávám se svým mateřským požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
 
 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Gisella Cardia, Zprávy.