Gisella – Pláču pro tebe

Naše paní Gisella Cardia 3. listopadu 2022:

Mé děti, děkuji vám, že jste zde a že jste odpověděly na mé volání ve vašich srdcích. Mé děti, mé slzy tečou pro ty, kteří neposlouchají mé volání. Pláču pro rouhání a pro kněze, kteří nejsou věrní Bohu. Pláču pro ty, kteří jsou navzdory znamením času připoutáni k falešným světlům světa. Mé děti, žádám vás, abyste se obrátily: časy budou těžké. Modlete se, aby byl váš Otec milosrdný. Ve světě bude hlad a jídlo bude chybět. Děti, postarejte se o sebe a své bratry a sestry. Lidská srdce jsou stále tvrdší a tvrdší, a tak je Satan zavede do propasti. Děti, vzývejte mě ve chvílích utrpení a já budu s vámi. Volejte mého Syna Ježíše a on změní utrpení v pokoj a smutek v radost. Buďte pevní ve víře. Mnozí Boha neznají a nechtějí Ho znát, přesto je Otec a nechce vás ztratit. Děti, jděte po cestě Svatosti, čtěte evangelium a Slovo a tam najdete vše, co potřebujete. Milujte se navzájem, jako Bůh miloval vás.

Nyní vás zanechávám se svým mateřským požehnáním ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen.
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Gisella Cardia, Zprávy.