Jennifer – You Are Living Out Revelation

Náš Pán Ježíš Jennifer dne 7. dubna 2023:

Mé dítě, s kým mohu mluvit? Kdo bude poslouchat můj hlas, má slova, když křičím? Prosil jsem své děti, a přesto je jich tolik daleko, že nepoznávají můj hlas, který je složitě vetkán do duše lidstva.

Přicházím k vám v lásce, přicházím k vám s varováním, že musíte mít větší ostražitost k tomu, co se děje všude kolem vás. Říkám Svým dětem, že je čas hledat vedení Ducha Svatého, abyste byly schopny rozeznat vše, co vám přijde do cesty. Mé děti, historie je všude kolem vás, zatímco vy také prožíváte Zjevení. (1) Dávejte pozor, dbejte na poselství evangelia a žijte podle něj.

Přišel jsem vás vychovávat a učit vás, když vás všechny vyzývám, abyste byli počítáni mezi svaté v nebi tím, že budete žít svůj život ve svědectví a příkladu. Říkám svým dětem, že je čas reformy. Pojďte k prameni mého milosrdenství a nespoukejte se na své minulé chyby, raději přijměte mou lásku, spojte své utrpení s mým a buďte mým svědkem v tomto zlomeném světě. Je to skrze vaši lásku, odpuštění a získání milostí nebes, které začnou léčit tento svět. Uvědomte si, jaké zlo je, a nezmocňujte se ho tím, že budete vyhovovat ze strachu. Nedovolte nepříteli, aby se skrze vás povznesl, raději ve větší pokoře porazíte všechny jeho podvody. Jděte v modlitbě, jděte v adoraci ke svému Nebeskému Otci, který vám prostřednictvím svého Syna, Ježíše, dal tento život, toto poslání, abyste se jednoho dne spojili s Trojicí na celou věčnost. Nyní jděte vpřed, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a spravedlnost zvítězí. 

 

Tisk přátelský, PDF a e-mail

 

 

Poznámky pod čarou

  1. srov Žít knihu Zjevení a Přehodnocení časů konce[]
Publikováno v Jennifer, Zprávy.