Jennifer – Musíte mít větší ostražitost

Náš Pán Ježíš Jennifer 26. listopadu 2023:

Mé dítě, svět brzy pochopí skutečnou pokoru. Ve svědomí lidstva se začíná chvět, protože proto světu chybí mír. Mnozí se dnes snaží jednat způsobem, který v sobě skrývá potěšení a štěstí, ale já vám říkám, že hřích a radost se neshodují.

Říkám svým dětem, musíte být více bdělé, protože nepřítel se vás snaží přitáhnout vašimi minulými hříchy. Právě modlitbou, vzývaním Ducha svatého, vám bude dána milost rozpoznat znamení všude kolem vás. Tato země se začne houpat a třást. V jižním Pacifiku se objeví velká vodní stěna a zaplaví města a vesnice a mnozí budou zaskočeni. Skalnaté hory se otřesou, Jeruzalém bude obklíčen raketami a vaše komunikace se zastaví. Právě když vidíte, že toto velké znamení přichází z Jeruzaléma, vězte, že začalo pravé čištění mé Církve.

Je čas, mé děti, svázat své růžence a modlit se za mír, protože bez modlitby vypukne chaos po celém tomto světě. Nyní jděte, neboť já jsem Ježíš, a buďte v pokoji, neboť mé milosrdenství a spravedlnost zvítězí.

 

 

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Jennifer, Zprávy.