Jennifer – Přijdou dny smutku

Náš Pán Ježíš Jennifer 18. listopadu 2021:

Mé dítě, budou to hlasy Mých dětí, které přijdou umlčet nepřítele. Bitva o moje ratolesti začala, když jsem kdysi dávno uložila jesličky a pokračovala do lůna matek. Existuje mnoho Herodů (1) kteří se toulají po této zemi a vědí, že jejich čas se rychle krátí. Nevidíš, když se události začnou ohromně zrychlovat tempo (2)je to proto, že se nepřítel bojí ztráty moci nad mým lidem? Mé děti, již jsem pro vás získal velké vítězství díky svému utrpení, smrti a vzkříšení. Nemáte se čeho bát, pokud odčiníte své hříchy a přijdete k mému velkému prameni milosrdenství. Tato doba rozdělení nemůže pokračovat. Přijdou dny velkého smutku, ale následuje také velké vítězství. (3) Obraťte se ke své matce, Mé děti, a následujte její příklad, protože když se k ní uchýlíte, uchýlíte se ke Mně, neboť Já Jsem Ježíš, a je to Mé milosrdenství a spravedlnost, které zvítězí.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

 

 

Poznámky pod čarou

  1. srov Není to Herodesova cesta[]
  2. srov Warp Speed, Shock a Awe[]
  3. srov Vítězství[]
Publikováno v Jennifer, Zprávy.