Jennifer - Kde je vaše důvěra?

Náš Pán Ježíš Jennifer 6. prosince 2020:

Mé dítě, ptám se Mých dětí, jste to vy, kdo se do karantény ode mě dostává, nebo jsem od vás do karantény? Kde leží vaše důvěra? Spočívá to ve Mně nebo na způsobech světa? Nemůžeš sloužit dvěma pánům. V době, kdy tě tolik touží ponořit do velké pochybnosti a zmatku, musíš se soustředit na Mě. Tento svět pomíjí a váš skutečný domov je v nebi. Jste svlečeni a odděleni od svých světských potěšení. Ukazuje se vám, jak oddělit, co je z tohoto světa a co je ze mě, protože já jsem Ježíš. Zůstaňte vzhůru, mé děti, přichází velká změna. Musíte být připraveni bránit pravdu, bránit svou víru a být svědky poselství evangelia. Když vám svět řekne, abyste byli zticha, říkám vám, křičte z vrcholků hor a nechte svůj hlas odrážet, dokud nepronikne do srdcí těch, kteří se odvrátili. Mluvte pravdu a nemáte se čeho bát, protože Já jsem Bůh milosrdenství a spravedlnosti, a nyní nastal čas, kdy budu zářit Svým Světlem do duší lidstva, protože zvítězí moje Milosrdenství a Spravedlnost.

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Jennifer, Zprávy.