Jennifer – Výzva k modlitbě za nepřipravené

Náš Pán Ježíš Jennifer 18. listopadu 2021:

Mé dítě, žádám své děti, aby každý den v Hodinu milosrdenství, [1]3: 00PM počínaje první adventní nedělí a pokračovat až do svátku mého Božího milosrdenství, aby mé děti recitovaly jednu korunku pro ty, kteří nejsou připraveni se se mnou setkat v hodině své smrti. Žádám své děti, aby také recitovaly jeden růženec, zvláště v tuto hodinu, pokud je to možné, a modlily se za ochranu rodin při meditaci o tajemstvích. Žádám své děti, aby recitovaly modlitbu svatého Michaela za sílu a ochranu před útoky nepřítele. Nyní jděte a řekněte světu o mých prosbách, protože já jsem Ježíš a mé milosrdenství a spravedlnost zvítězí. 

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou

1 3: 00PM
Publikováno v Jennifer, Zprávy.