Luisa – Obnova království

V roce 1903 napsal papež sv. Pius X. krátký encyklický o nadcházejícím „obnovení lidské rasy v Ježíši Kristu“.[1]n. 15, E Supremi Poznal, že tato obnova se rychle blíží, protože bylo zřejmé i další klíčové znamení:

Neboť kdo může nevidět, že společnost v současné době, více než v kterémkoli minulém věku, trpí strašlivou a hluboce zakořeněnou nemocí, která se každým dnem rozvíjí a pohlcuje její nejvnitřnější bytí a táhne ji do záhuby? Chápete, ctihodní bratři, co je to za nemoc – odpadnutí od Boha… n. 3, E Supremi

Slavně došel k závěru, „že na světě již může být ‚Syn zatracení‘, o kterém mluví apoštol“ (2. Tes. 2:3).[2]n. 5, Tamtéž. Jeho názor byl samozřejmě v souladu s Písmem i s Apoštolská časová osa:

Nejvíc autoritativní a ten, který se zdá být nejvíce v souladu s Písmem svatým, je ten, že po pádu Antikrista vstoupí katolická církev znovu do období prosperity a vítězství. -Konec současného světa a tajemství budoucího života, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), str. 56-57; Sophia Institute Press

v schválená zjevení Služebnici Boží Luise Piccarretové Ježíš opakovaně dává na vědomí, že celé Stvoření a Jeho vykoupení má obnovit v člověku „království“ Jeho Božské Vůle. Toto je obnova, která je nyní zde a přichází, což může být ve Zjevení 20 označováno jako „prvního vzkříšení“ církve.

 

Náš Pán Ježíš Luisa Piccarreta 26. října 1926:

…ve Stvoření to bylo království Fiat, které jsem chtěl založit uprostřed stvoření. A také v Království vykoupení, všechny Mé činy, můj život, jejich původ, jejich substance – hluboko v nich to byl Fiat, o který žádali, a pro Fiat byl vyroben. Kdybyste se mohli podívat do každé mé slzy, každé kapky mé krve, každé bolesti a všech mých děl, našli byste v nich Fiat, o který žádali; byli nasměrováni do Království mé vůle. A i když se zdálo, že jsou nasměrováni k vykoupení a záchraně člověka, byla to cesta, kterou otevírali, aby dosáhli do Království Mé Vůle…. [3]tj. naplnění Otče náš: „Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“.

Má dcero, kdyby všechny činy a bolesti, kterými mé lidstvo trpělo, neměly jako původ, podstatu a život obnovení Království mého Fiat na zemi, odstěhovala bych se a ztratila účel Stvoření – který nemůže být protože jakmile si Bůh stanovil záměr, musí a může dosáhnout záměru…. [4]Izajáš 55:11: „Tak bude mé slovo, které vychází z mých úst; nevrátí se ke Mně s prázdnou, ale bude dělat, co se mi líbí, a dosáhne cíle, pro který jsem ji poslal."

Nyní musíte vědět, že veškeré Stvoření a všechna Má díla konaná ve Vykoupení jsou jakoby unaveni čekáním… [5]srov. Ř 8-19: „Neboť stvoření s dychtivým očekáváním očekává zjevení Božích dětí; neboť stvoření bylo podrobeno marnosti, ne ze své vlastní vůle, ale kvůli tomu, kdo je podrobil, v naději, že samotné stvoření bude osvobozeno z otroctví zkaženosti a bude mít podíl na slavné svobodě dětí Božích. Víme, že celé stvoření sténá v porodních bolestech až doteď…“ jejich smutek se blíží ke konci. -objem 20

 

Související čtení

Vzkříšení církve

Papežové a Dawning éra

Tisíc let

Třetí obnova

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou

1 n. 15, E Supremi
2 n. 5, Tamtéž.
3 tj. naplnění Otče náš: „Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“.
4 Izajáš 55:11: „Tak bude mé slovo, které vychází z mých úst; nevrátí se ke Mně s prázdnou, ale bude dělat, co se mi líbí, a dosáhne cíle, pro který jsem ji poslal."
5 srov. Ř 8-19: „Neboť stvoření s dychtivým očekáváním očekává zjevení Božích dětí; neboť stvoření bylo podrobeno marnosti, ne ze své vlastní vůle, ale kvůli tomu, kdo je podrobil, v naději, že samotné stvoření bude osvobozeno z otroctví zkaženosti a bude mít podíl na slavné svobodě dětí Božích. Víme, že celé stvoření sténá v porodních bolestech až doteď…“
Publikováno v Luisa Piccarreta, Zprávy.