Luz – Modlete se za Mexiko

Svatý Michal archanděl Luz de Maria de Bonilla 12. června 2022:

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista: přijměte požehnání, které náš Král neustále vylévá na každého z vás. Miluje tě naše královna a matka konce časů…. Jsi tak milovaný, že její Božský Syn posílá svého Anděla pokoje, aby tě doprovázel, aby ti otevřel cestu a aby tě udržoval v pozoru vůči zákonu Božímu, abys nesešel.

Milovaný lide našeho Krále a Pána Ježíše Krista, s láskou, vírou a poslušností jste uposlechl mé volání k sedmidenní modlitbě za dobro lidstva. Zapomíná se, že bez modlitby je lidská bytost prázdná. Bez modlitby srdcem a duší stvoření kolísá, když čelí pokušením zla, a je snadnou kořistí pro ďábla a jeho machinace.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista: bratrství mezi Božími dětmi je prvořadé a jednota je nezbytná tváří v tvář náporu zla, které chce zničit a rozdělit díla našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Lidé se nazývají nositeli „božích darů“ (Mt. 24:11), aby rozdělili děti Boží, aby sešly z pravé cesty. Náš Král a Pán Ježíš Kristus vás volá k jednotě. Pochopte, že to, co přichází, není jen okamžik deště nebo větru, ani tmy nebo chvění…. Nedokázali jste strávit, že to, co přichází, jsou nejdivočejší zkoušky a nejdivočejší útoky, kterým lidstvo v této generaci čelilo.

Jak je možné, abyste rozumem a duchem pochopili, že to, co přichází, je napsáno! Není to konec světa – ne! Co uděláte v těch chvílích, kdy se podíváte na sebe a uvidíte, že jste odmítli Pravdu, nevěřili jí a nepřipravili se ani v duchu, ani na to, co vám Nebe naznačilo? Myslíte si, že budete muset dlouho čekat? Mýlíš se. Nepadněte do spárů zla v této pro lidstvo nejdůležitější době!

Bude se šířit hladomor a s ním i nedostatek toho nejnutnějšího pro lidstvo. Světová ekonomika padne a člověk upadne do chaosu v nepřítomnosti boha peněz, kterému jste svěřili svou bezpečnost. Děti naší Královny a Matky konce časů, pšenice bude oddělena od koukolu a koukol bude pšenici pronásledovat (Mt 13:24-38). Neboj se; po zkoušce pšenice znovu povstane s větší silou, bude osvícena láskou svého Krále a Pána Ježíše Krista.

Zůstaňte v duchovní pohotovosti! Vidíte vlky v rouše beránčím (Mt 7), jak vedou Boží lid k duchovní propasti, a přijímáte to s takovou slabostí a chladem, že se můžete probudit jako součást koukolu. Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista musí být duchovní, aby nebyly oklamány. Když smutek vstoupí do Božího domu, musíte si zachovat svou duchovní sílu a nenechat se svést na scestí. To je to, co ďábel chce – aby se ovce rozprchly. Nedovolte to. Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista: 

Modlete se, modlete se tváří v tvář zoufalství, povstání a pronásledování.

Modlete se, modlete se, lide Boží, aby lidstvo poslouchalo mé volání k modlitbě.

Modlete se, lide Boží, modlete se za Mexiko, jeho půda se silně otřese.

Modlete se, lide Boží, modlete se za obrácení lidstva a za to, aby celé lidstvo přijalo za Matku onu, která je Matkou Slova.

Beze strachu pokračujte pevnými kroky a ve spěchu. Pokračujte v naději, nezoufejte, ale důvěřujte v Trinitářskou vůli. Jste milováni, proto vám přináším slova věčného života, která vás vyzývá k obrácení. Přijít! Vydejte se na pravou cestu, na tu, která vás vede k setkání s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem. Chráním tě, žehnám ti. Nestaňte se obětí strachu. Mé nebeské legie tě chrání.

 

Zdravím Marii nejčistší, koncipovanou bez hříchu
Zdravím Marii nejčistší, koncipovanou bez hříchu
Zdravím Marii nejčistší, koncipovanou bez hříchu

 

Komentář Luz de Maria

Bratři a sestry: Svatý Michael Archanděl nám přináší božskou lásku Kristovu ke každému z nás. Připomíná nám příchod Anděla míru. Dává nám vědět, že musíme být duchovně silní, abychom mohli rozlišovat. Je tolik vlků v rouše beránčích, kteří mají v úmyslu zmást Boží děti, ale svatý Michael se svými legiemi to nedovolí. Lidská nejistota a touha člověka poznat neznámé mohou některé lidi vést k tomu, že upadnou do toho, co je falešné.

Svatý archanděl Michael nám říká, že nyní je čas, kdy bude koukol kácen, a když bude kácen, bude pronásledovat pšenici. Korupce je přítomná v každé době a neustále se objevují špatné příklady. Proto prosba o Boží pomoc není něco, co bychom měli zanedbávat, ale mělo by to být pro Boží lid nutnost. Buďme pozorní ohledně smutku v církvi, o kterém nám předem vypráví svatý Michael Archanděl.

Amen.

 

Pokračujme v tento den modlitby během sedmi dnů, ke kterým nás svatý Michael povolal. Pokud jste nebyli schopni vykonat sedm dní, přijďte dnes a dovolte nám společně reagovat pro dobro lidstva.

https://www.youtube.com/c/RevelacionesMarianasLM

 

 
Amen.
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Luz de Maria de Bonilla, Zprávy.