Luz – udržujte si důvěru

Náš Pane Ježíši Kriste Luz de Maria de Bonilla 9. dubna 2022:

Můj milovaný lide: jste mé děti a za každého z vás jsem se odevzdal svému kříži, na kterém jsem ztělesnil svou lásku ke spáse lidstva. Přeji si, aby byli všichni zachráněni [1]I Tim 2:4, aby se všichni obrátili a byli živeni na hostině u mého stolu. Znovu přicházím jako žebrák lásky, abych zaklepal na dveře srdce a svědomí každého člověka. Chci, abyste Mi otevřeli dveře, ale vím, že ne všichni tak učiní, proto vám předem dávám své požehnání a čekám se svým Srdcem v Mých rukou, až se ke Mně vrátíte a přestanete žít ve světskosti. Kolik Mých dětí Mi říká, že nejsou ze světa, a přesto žijí podle učení světa, těší se z pohodlí, zatímco nejsou schopny snášet strádání! Zjistil jsem, že tolik Mých dětí Mi říká: „Pane, víš, že nejsem světský,“ ale žijí světem, podle vzhledu, aby byly dobře přijímány v každém společenském kruhu; žijí pýchou a pohrdají těmi, kdo se jim nevyrovnají. Díky těmto postojům jsou světští a žijí tím, „co o mně budou říkat a jak na mě bude pohlíženo“. Musí se nyní změnit, protože svět a tělo jim nezanechají žádný užitek.

Víra v mé slovo natolik poklesla, že ji někteří ani nepojmenují, aby se nezavázali. Považují Písmo svaté za další knihu, která vyšla z módy, a proto věří, že je třeba ji reformovat. Běda jemu nebo těm, kdo překrucují Písmo svaté: bylo by lépe, kdyby se nenarodili! Existuje deset přikázání [2]Př. 20:1-17 a nelze je změnit nebo projít bez povšimnutí. Toto je Zákon a nad ním není žádný jiný zákon; nemůžete jej změnit, vymazat ani změnit. Jak jsi na mě zapomněl! Přikázání nepodléhají ideologiím, lidským bytostem ani okolnostem: je jich deset a jsou napsaná. Ať je prokletím ten, kdo je změní.

Jak tato doba postupuje, přibližuje vás to k tomu, že se někteří z mých zasvěcených vzdali poslušnosti mému Slovu, a přibližuje mou církev rozkolu. Moji milovaní lidé, připravte se. Je tolik lidí, kteří si říkají Mé děti, a přesto jsou proti Mně. Je tolik lidí, kteří si přejí vynechat Mé Slovo, Přikázání a svátosti, aby přinesli nové náboženství, které je naprostým povolením a zřeknutím se Mne a Mé Matky. Budou popřít vyznání víry a Otče náš bude proměněn. Pozor, můj lid, to nejsem já! Chtějí vás oklamat a přivést blíže ke zlu, k Antikristu – kousek po kousku, aby si toho Mé děti nevšimly. Moji lidé, povstání postupuje: válka se nadále zmocňuje území a budou zapojeny nové národy. Násilí se šíří.

Modlete se, můj lide, modlete se za Argentinu; lidé se vzbouří a ve zmatku si vyžádají život oběti u moci. Argentina se musí modlit.

Modlete se, můj lide, modlete se; hladomor poroste, mor postoupí z rukou poznamenaných utrpením jejich bratří a sester; bude znovu použito omezení.

Modlete se, můj lide, modlete se, Amerika bude otřesena, pak to bude země těch, kteří prchají z Evropy. 

Modlete se, můj lide, modlete se k mé požehnané Matce, ochraně hříšníků. Moje matka tě bude udržovat ve vnitřním tichu.

Modlete se, můj lide: ať se stane cokoliv, zachovejte víru. Modlete se srdcem a budete vyslyšeni. 

Buďte milosrdní; udržujte svou důvěru v božskou ochranu a v opatrovnictví mého milovaného svatého Michaela Archanděla a jeho legií. Přijďte ke Mně beze strachu, s vírou, nadějí a láskou. Nezoufejte, zůstávám se svým lidem, které neopustím samotné. Přijměte mé požehnání.

 

Zdravím Marii nejčistší, koncipovanou bez hříchu
Zdravím Marii nejčistší, koncipovanou bez hříchu
Zdravím Marii nejčistší, koncipovanou bez hříchu

 

Komentář Luz de Maria

Bratři a sestry ve víře: Díval jsem se na našeho vroucně milovaného Pána Ježíše Krista s krajním zármutkem. Během tohoto božského volání mi dovolil vidět, jak se lidstvo téměř po celé zemi stane obětí hladu a obětí tísnivého jha toho, čemu říkají „jeden řád pro všechny“.

Viděl jsem lidské zoufalství narůstající s hladomorem v důsledku nedostatku nejen jídla, ale také léků a nemocniční pomoci. Uprostřed tolika lidského utrpení mi bylo ukázáno, jak válka nemilosrdně postupuje, přičemž dvě země v Severní Americe byly napadeny a v Evropě se zmocnil chaos. Bylo mi ukázáno, jak se v Argentině změní mírnost tohoto národa v netrpělivost a agresi.

Bylo mi dovoleno vidět lásku naší blahoslavené Matky, která se neodvrací od svých dětí. Kdokoli přijme její mateřskou lásku, nebude nikdy opuštěn touto Matkou, kterou jsme přijali pod křížem slávy a majestátu.

Chtěl bych zdůraznit slovo, které Náš Pán Ježíš Kristus používá v tomto volání a které je velmi silné – chci, abychom je všichni vzali v úvahu. To slovo je „anathema“. To se týká člověka, který pohrdá Bohem a nemiluje ho, který oznamuje opak toho, co náš Pán Ježíš Kristus učil prostřednictvím svého Božského Slova, a který proto zůstává daleko od Boha. To je třeba vzít v úvahu, a to velmi vážně; Vyzývám vás proto také k rozjímání následujících citátů z Písma svatého: Řím. 9:3; 1 Kor. 12:3; 16:22 a Gal. 1:8, 9.

Lidstvo daleko od Boha k sobě přitáhne větší bolest jako magnet, procházející skutečným kelímkem.

Amen.

Zvláštní pozvánka na Zelený čtvrtek a Velký pátek 2022

Bratři a sestry: Luz de María bude na kanálu YouTube „Revelationes Marianas“ vést Via Crucis živě. Zašlete prosím své modlitební prosby a úmysly pro tuto událost, abyste se mohli sjednotit jako lid Boží v jednom Srdci, aby v těchto těžkých časech uctívali, napravovali a prosili o Boží pomoc.

Kliknutím sem přidejte svou žádost o modlitbu

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou

1 I Tim 2:4
2 Př. 20:1-17
Publikováno v Luz de Maria de Bonilla, Zprávy.