Marco – Buďte důslední

Naše paní Marco Ferrari 24. července 2022:

Moje vroucně milované děti, zůstával jsem s vámi v modlitbě a vyslyšel jsem vaše prosby. Mé děti, Ježíš vám říká: „Proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno!“, přesto vám dnes chci připomenout, abyste prosili a tloukali s vírou, ale žádali o to, co vás posvěcuje, klepat pro dobro svých duší. Mé děti, buďte v souladu s Jeho Slovem, buďte si jisti Jeho láskou. Mé děti, nebuďte lidmi světa přitahovanými pomíjivými módami; být svědky modlitby a lásky. Mé děti, až budete prosit a získat, pamatujte na to, abyste byli vděční, a to nejen slovy, ale i svými životy a svým svědectvím. Ze srdce vám žehnám ve jménu Boha, který je Otec, Boha, který je Syn, Boha, který je Duch Lásky. Amen. Děkuji za vaši přítomnost. Sbohem, mé děti.
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Marco Ferrari, Zprávy.