Marco – Modlite se, mé děti!

Naše paní Marco Ferrari 23. října 2022:

Moje drahé a milované děti, raduji se, že jsem vás zde našel v modlitbě. Mé děti, zvu vás, abyste držely ve svých rukou pochodeň víry, která osvětluje vaše kroky a přináší světlo do světa. Příliš mnoho mých dětí odchází od Boží lásky: proto vás vyzývám, abyste přinesli světlo víry do svých domovů, do svých rodin, do společnosti, církve a celého světa. Děti, abyste přinášely světlo víry, musíte být muži a ženami modlitby; Zvu vás k živé modlitbě, modlitbě chvály a díkůvzdání, modlitbě proseb a svěření. Buďte modlitbou, mé děti! Když vám ze srdce žehnám, zvu vás, abyste byli darem pro druhé a byli pochodněmi víry, lásky a dobročinnosti. Žehnám vám ve jménu Boha, který je Otec, Boha, který je Syn, Boha, který je Duch lásky. Amen.
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Marco Ferrari, Zprávy.