Marco - Ježíš tě promění

Naše paní Marco Ferrari on 22. listopadu 2020, Svátek Krista Krále:

Mé drahé a milované malé děti, byl jsem s vámi v modlitbě a s vámi chválím Nejsvětější Trojici. Mé děti, dnes oslavujete Ježíše, Krále a Pána celého světa, ale příliš mnoho srdcí Ho nechce přivítat, ani ho uznávat jako svého Krále a Pána a nadále žít v hříchu a temnotě. Mé děti, znovu vás pozývám k obrácení srdce a k návratu k Bohu! Mé děti, pokud přijmete Ježíše ve svých srdcích a ve svých životech, promění vás a vy budete Jeho apoštoly a svědky Jeho lásky mezi lidmi. Žehnám vám všem láskou a pozývám vás k modlitbě a lásce, žehnám vám ve jménu Boha, který je Otcem, Boha, který je Synem, Boha, který je Duchem lásky. Amen. Mé děti, vítejte Ježíše ve svých srdcích a ve svých životech, pamatujte, že vás bude soudit podle lásky. Líbám tě. Sbohem, děti moje.
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Marco Ferrari.