Marco – Ježíšova láska, milosrdenství a pokoj

Naše paní Marco Ferrari on 23. dubna 2023:

Moje drahé a milované děti, dnes jsem zůstal s vámi v modlitbě a naslouchal vašim prosbám, které předložím Nejsvětější Trojici. Mé děti, ať světlo zmrtvýchvstalého osvítí vaše srdce a celý svět. Mé děti, přijměte lásku, milosrdenství a pokoj, které vám Ježíš dává, a vezměte je svým bratrům a sestrám, kteří trpí na těle i na duchu. Já jsem s vámi a žehnám vám ve jménu Boha, který je Otec, Boha, který je Syn, Boha, který je Duch lásky. Amen. Vyzývám vás, abyste mé poselství, které jsem zde předal, vzali všem svým bratrům a sestrám a připomněli jim, že Ježíš je láska a chce, abyste všichni byli v Jeho Srdci. Hladím ty, kteří trpí a jsou v nouzi. Děkujeme za vaši přítomnost a pokračujte v modlitbách. Sbohem, děti moje.
 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Marco Ferrari, Zprávy.