Marco – Přijměte Ducha svatého

Poselství Panny Marie k Marco Ferrari během modlitby 4. neděle v měsíci, 24. dubna 2022, neděle Božího milosrdenství:

Moje vroucně milované malé děti, dnes zůstávám nablízku každému z vás a naslouchám vašim žádostem, které předložím Věčnému Otci. Milované děti, Ježíš je bohatý na lásku a milosrdenství pro každého z vás a pro celý svět; poslouchejte Jeho Slovo a žijte evangelium ve svých životech! Mé děti, stejně jako svým učedníkům, Ježíš dnes znovu říká každému z vás – ano, děti, každému z vás: „Pokoj vám [množné číslo], pokoj vám [jednotné číslo]! Mír tvému ​​srdci! Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. Přijměte Ducha svatého!"

Mé děti, jeho milosrdnou a nekonečnou lásku oplácejte pravou vírou v Něho, a pokaždé, když přistoupíte k Ježíši v eucharistii, opakujte jako Tomáš: „Pán můj a Bůh můj!“. Ze srdce vám žehnám ve jménu Boha, který je Otec, Boha, který je Syn, Boha, který je Duch Lásky. Amen.

Líbám tě a přitisknu tě ke svému srdci. Sbohem, mé děti.

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Marco Ferrari, Zprávy.