Marija – Buď radostná v Bohu!

Panna Maria do Marije, jedna z Vizionáři Medžugorje 25. září 2022:

Milé děti! Modlete se, aby vás Duch svatý osvítil, abyste byli radostnými hledači Boha a svědky bezmezné lásky. Jsem s vámi, dítka, a znovu vás všechny vyzývám: seberte odvahu a vydávejte svědectví o dobrých skutcích, které Bůh koná ve vás a skrze vás. Buďte radostní v Bohu. Čiňte dobro svému bližnímu, aby vám bylo dobře na zemi, a modlete se za mír, který je ohrožen, protože Satan chce válku a nepokoj. Děkuji, že jste odpověděli na mé volání.

Publikováno v Medjugorje, Zprávy.