Marija – Budoucnost je na rozcestí

Panny Marie Mariji, jedné z Vizionáři Medžugorje 25. ledna 2023:

Milé děti! Modlete se se mnou za mír, protože Satan chce válku a nenávist v srdcích a lidech. Proto se modlete a obětujte své dny půstem a pokáním, aby vám Bůh dal pokoj. Budoucnost je na křižovatce, protože moderní člověk Boha nechce. Proto lidstvo směřuje do záhuby. Vy, malé děti, jste moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začal ve Fatimě a zde. Buďte modlitbou a svědky míru ve svém okolí a buďte lidmi míru. Děkuji, že jste odpověděli na mé volání.

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Medjugorje, Zprávy.