Martin – Mnozí jsou unavení, ranění a nemocní….

Naše paní Martin Gavenda v Dechticích na Slovensku, 15. února 2023:

Mé milované děti!
 
Mnozí z vás jsou unavení z tohoto světa, zranění a nemocní. Hledejte uzdravení ve svátosti smíření a ve svatých svátostech. Osvobození od hříchu je nejdůležitější uzdravení. Přijetím Svatého Těla mého Syna jste uzdraveni. Mé nejčistší Srdce, Jeho láska a milosti Boží, které vám dávám skrze své pečující ruce, vás uzdravují.
 
Nepotřebujete léčení od samozvaných charismatických léčitelů přikládáním rukou. Potřebujete svaté svátosti, abyste mohli žít svatý život.(1) 
 
Ponořuji vás do lásky Ježíšova Srdce a Mého.

Naše paní Martin Gavenda v Dechticích na Slovensku, 15. ledna 2023:

Mé milované děti!
 
Mým mateřským přáním je, abyste i nadále zůstali se mnou spojeni. Tímto způsobem vás budu moci chránit před zkažením tohoto světa. Kéž jsou vaše duše sjednoceny s mou duší, abyste velebili Boha. Kéž je váš duch sjednocen s mým duchem, abyste se radovali v Bohu, našem Spasiteli. Kéž jsou vaše srdce v mém Srdci, abyste milovali Boha a žili pro Něho. Buďte posly mého poselství, aby ztracení věděli, že je Nejsvětější Matka hledá, aby jejich duše byly zachráněny.
 
Bohužel mnoho mých dětí opustilo jednotu se mnou a přijalo vedení nečistých duchů. Stále se mohou vrátit na cestu Neposkvrněného Srdce vaší Matky, aby znovu patřili Bohu.
 
Ponořuji vás do lásky Ježíšova Srdce a Mého.

Naše paní Martin Gavenda v Dechticích na Slovensku, 15. prosince 2022:

Mé milované děti!
 
Kdykoli upřete svůj pohled na mě, Královnu pomoci, v mém náručí spatříte jediného a pravého Boha. Při svatém jménu Ježíš se skloní každé koleno. Přijďte se poklonit Spasiteli. Přijďte k Němu s čistým a pokorným srdcem. Když jste v přítomnosti Spasitele v eucharistii, klanějte se mu s bázní, láskou a úctou. Svaté přijímání je nejsvětější a nejvzácnější okamžik. Přijímejte to v posvátné úctě a úctě. Kdo tak neučiní, ať se vrátí k uctivému svatému přijímání. Ponořuji vás do lásky Ježíšova Srdce a Mého.
Tisk přátelský, PDF a e-mail

 

 

Poznámky pod čarou

  1. Toto je poněkud záhadný odkaz na „falešné charismatické způsoby“ v jednom ze starších poselství Martina Gavendy. Na Slovensku (stejně jako v Polsku) se téměř jistě děje, že „charismatičtí“ léčitelé odvádějí věřící od svátostného života.[]
Publikováno v Martin Gavenda.