Martin – Mnozí jsou unavení, ranění a nemocní….

Naše paní Martin Gavenda v Dechticích na Slovensku, 15. února 2023:

Mé milované děti!
 
Mnozí z vás jsou unavení z tohoto světa, zranění a nemocní. Hledejte uzdravení ve svátosti smíření a ve svatých svátostech. Osvobození od hříchu je nejdůležitější uzdravení. Přijetím Svatého Těla mého Syna jste uzdraveni. Mé nejčistší Srdce, Jeho láska a milosti Boží, které vám dávám skrze své pečující ruce, vás uzdravují.
 
Nepotřebujete léčení od samozvaných charismatických léčitelů přikládáním rukou. Potřebujete svaté svátosti, abyste mohli žít svatý život.[1]Toto je poněkud záhadný odkaz na „falešné charismatické způsoby“ v jednom ze starších poselství Martina Gavendy. Na Slovensku (stejně jako v Polsku) se téměř jistě děje, že „charismatičtí“ léčitelé odvádějí věřící od svátostného života. 
 
Ponořuji vás do lásky Ježíšova Srdce a Mého.

Naše paní Martin Gavenda v Dechticích na Slovensku, 15. ledna 2023:

Mé milované děti!
 
Mým mateřským přáním je, abyste i nadále zůstali se mnou spojeni. Tímto způsobem vás budu moci chránit před zkažením tohoto světa. Kéž jsou vaše duše sjednoceny s mou duší, abyste velebili Boha. Kéž je váš duch sjednocen s mým duchem, abyste se radovali v Bohu, našem Spasiteli. Kéž jsou vaše srdce v mém Srdci, abyste milovali Boha a žili pro Něho. Buďte posly mého poselství, aby ztracení věděli, že je Nejsvětější Matka hledá, aby jejich duše byly zachráněny.
 
Bohužel mnoho mých dětí opustilo jednotu se mnou a přijalo vedení nečistých duchů. Stále se mohou vrátit na cestu Neposkvrněného Srdce vaší Matky, aby znovu patřili Bohu.
 
Ponořuji vás do lásky Ježíšova Srdce a Mého.

Naše paní Martin Gavenda v Dechticích na Slovensku, 15. prosince 2022:

Mé milované děti!
 
Kdykoli upřete svůj pohled na mě, Královnu pomoci, v mém náručí spatříte jediného a pravého Boha. Při svatém jménu Ježíš se skloní každé koleno. Přijďte se poklonit Spasiteli. Přijďte k Němu s čistým a pokorným srdcem. Když jste v přítomnosti Spasitele v eucharistii, klanějte se mu s bázní, láskou a úctou. Svaté přijímání je nejsvětější a nejvzácnější okamžik. Přijímejte to v posvátné úctě a úctě. Kdo tak neučiní, ať se vrátí k uctivému svatému přijímání. Ponořuji vás do lásky Ježíšova Srdce a Mého.
Tisk přátelský, PDF a e-mail

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou

1 Toto je poněkud záhadný odkaz na „falešné charismatické způsoby“ v jednom ze starších poselství Martina Gavendy. Na Slovensku (stejně jako v Polsku) se téměř jistě děje, že „charismatičtí“ léčitelé odvádějí věřící od svátostného života.
Publikováno v Martin Gavenda.