Martin – Modlete se za kněze

Naše paní Martin Gavenda v Dechticích na Slovensku, 15. března 2022:

Moje milované děti! Podívejte se, jak jsou Nejsvětější Srdce mého Syna a moje Mateřské Srdce zahaleny do trnů hříchů celého světa. Mějte s nimi soucit [Srdce Ježíše a Marie] a čiňte pokání. Přimlouvejte se u nich, zvláště za rány způsobené pastýři, kteří zradili naše Nejsvětější Srdce, a modlete se za kněze věrné pravé Víře, kteří jsou ponižováni, utlačováni a pronásledováni. Ponořuji vás do lásky Srdce Ježíšova a mého Srdce.

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Martin Gavenda, Zprávy.