Medžugorje - nadcházející obnova

Panna Maria do Marije, jedna z Vizionáři Medžugorje , 25. května 2020:

Drahé děti! Modlete se se mnou za nový život pro vás všechny. Ve svých srdcích, malé děti, víte, co je třeba změnit. Vraťte se k Bohu a Jeho přikázání, aby Duch svatý mohl změnit váš život a tvář této země, která potřebuje duchovní obnovu. Dítka, modlete se za všechny, kdo se nemodlí; být radostí pro všechny, kteří nevidí cestu ven; být nositeli světla ve tmě této doby mírumilovnosti. Modlete se a hledejte pomoc a ochranu svatých, abyste také mohli toužit po nebesích a nebeských realitách. Jsem s vámi a chráním a požehnám vás všechny svým mateřským požehnáním. Děkuji za odpověď na můj hovor.

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Éra míru, Medjugorje, Zprávy.