Pedro Regis - Mnoho lidí ztratí víru

Naše dáma královny míru Pedro Regis , 26. května 2020:
 
Drahé děti, pevně věřte v Boží sílu. Milujte a hájte pravdu. Přijměte evangelium mého Ježíše a učení pravého učitelského sboru své církve. Hledání nových porozumění ohledně Božího slova způsobí velké zmatení a rozdělení. Mnoho ztratí pravou víru. Zůstaňte věrní svému Paktu s Pánem. Jste Jeho a nemůžete následovat svět a sloužit mu. Mnozí uzavřou smlouvu s nepřítelem a to, co je ohavné, bude přítomno v Božím domě. Buďte pozorní. Přijmout a prohlásit mé odvolání. Nechci vás nutit, ale to, co říkám, je třeba brát vážně. Ohýbejte kolena v modlitbě. Pouze pomocí modlitby můžete dosáhnout vítězství. Odvaha. Můj Ježíš potřebuje vaše upřímné a odvážné svědectví. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jsi mi dovolil, abych tě sem znovu shromáždil. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.
 
Viz Panování antikrista v našem Timeline.
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Zprávy, Pedro Regis, Období antikrista.