Písmo – Babylon nyní

Celý svět mluvil stejným jazykem, používal stejná slova.
Zatímco se lidé stěhovali na východ,
přišli do údolí v zemi Shinar a usadili se tam…
Potom řekli: „Pojďte, postavme si město
a věž s vrcholem na obloze,
a tak si uděláme jméno;
jinak budeme rozptýleni po celé zemi."

…Potom řekl Hospodin: „Jestliže nyní, když jsou jedním lidem,
všichni mluví stejným jazykem,
začali to dělat,
nic je později nezastaví v tom, co si troufnou udělat.
Pojďme tedy dolů a tam zmateme jejich jazyk,
aby jeden nerozuměl tomu, co druhý říká."
Tak je Hospodin odtud rozptýlil po celé zemi,
a přestali stavět město. (pátek První hromadné čtení)

 

V tomto Písmu jsou tři pozoruhodné body. Jedním z nich je, že „celý svět mluvil stejným jazykem a používal stejná slova“. Druhým je to, že si ve své aroganci mysleli, že by svou věží mohli dosáhnout nebes. Třetí je, že to udělali ve snaze být sjednocené, tedy nerozházené. Bůh jako takový zasáhl lidi do jejich arogance tím, že jim zmátl jazyky („Babel“ znamená hlučný zmatek).

Dnes, řekl zesnulý papež Benedikt XVI., žijeme znovu v Bábelu. 

Ale co je Babel? Je to popis království, ve kterém lidé soustředili tolik moci, že si myslí, že již nepotřebují záviset na Bohu, který je daleko. Věří, že jsou tak mocní, že si mohou vybudovat vlastní cestu do nebe, aby otevřeli brány a postavili se na Boží místo. Ale přesně v tomto okamžiku se stane něco zvláštního a neobvyklého. Zatímco pracují na stavbě věže, najednou si uvědomí, že pracují proti sobě.(1) Zatímco se snaží být jako Bůh, riskují, že ani nebudou lidmi – protože ztratili základní prvek lidského bytí: schopnost dohodnout se, rozumět si a spolupracovat… Pokrok a věda nám daly moc ovládnout přírodní síly, manipulovat s živly, reprodukovat živé věci, téměř až do té míry, že vyrábí lidi samotné. Modlitba k Bohu se v této situaci jeví jako zastaralá, zbytečná, protože můžeme budovat a vytvářet, co chceme. Neuvědomujeme si, že znovu prožíváme stejnou zkušenost jako Babel. —PAPEŽ BENEDIKT XVI., homilie o Letnicích, 27. května 2012; vatikán.va

Ve skutečnosti prožíváme stejnou zkušenost jako Babel téměř stejnými třemi způsoby jako výše. S příchodem internetu a online překladů jsme schopni mluvit „stejným jazykem“, jak to bylo. Zadruhé, tato generace dosáhla úžasného bodu arogance, kdy jsme se postavili na místo Boha prostřednictvím takzvaného „pokroku a vědy“(2) za účelem manipulace a vytváření samotného života – ať už prostřednictvím výroby dětí, klonování nebo pokusů o vytvoření vnímavé „umělé inteligence“. Za třetí, všechen tento takzvaný pokrok se děje pod pláštíkem „Čtvrté průmyslové revoluce“(3) — „Skvělý reset“(4) — za účelem sjednocení národů,(5) mnohé z nich jsou také ve stavu „migrace“ a ruší hranice. 

Paralely jsou ohromující – stejně jako varování údajně z nebe:

Jste tak blízko globálnímu chaosu... a budete litovat, že jste neuposlechli jako v době Noemové... jako při stavbě babylonské věže (Gn 11, 1-8). Tato generace „pokroku“ bude žít bez tohoto „pokroku“ a vrátí se k základnímu životu bez ekonomiky a bez zapomenutí smrti velké části lidstva. -Svatý. Michaela archanděla Luz de Maria de Bonilla na 4. října 2021

Míříte do budoucnosti plné překážek. Mnozí budou chodit uprostřed velkého zmatku. Babel [1]se rozšíří všude a mnozí budou chodit jako slepí vedoucí slepé. —Naše Paní Pedro Regisovi, Června 15, 2021

Zmatek zachvátil lidstvo, které pozdvihlo svůj „vnitřní Bábel“, nafouklo lidská ega tak, že jejich cílem není mír, ale nadvláda a moc. -Svatý. Michaela archanděla Luz de Maria de Bonilla 12. května 2022

Směřujete do budoucnosti velkého duchovního zmatku. Bábel se rozšíří všude a mnozí se odvrátí od pravdy.
—Naše Paní Pedro Regisovi, dál Ledna 22nd, 2022

V Evropě bude úsvit a bude „Bábel“... a celé lidstvo bude v důsledku toho trpět. -Svatý. Michaela archanděla Luz de Maria de Bonilla na Ledna 30th, 2022

Přijde den, kdy pravda bude přítomna v málo srdcích a Velký Babylon se rozšíří všude. —Naše paní Královna míru Pedro Regisovi dál Června 16, 2020

 

Štrasburk, Francie; vchod do moderního sídla Evropského parlamentu  

 

—Mark Mallett je bývalý novinář CTV Edmonton, autor knihy Konečná konfrontace  a  Nyní slovo, a spoluzakladatel Countdown to the Kingdom

 

Související čtení

O vzniku nového pohanství a New Age klamu ke sjednocení světa: číst Nový pohanství série

Papežové a nový světový řádČást I a Část II

Tisk přátelský, PDF a e-mail

 

 

Poznámky pod čarou

  1. přečtěte si, jak bude probíhat příprava na Antikrista divize in Tyto časy Antikrista[]
  2. srov Náboženství scientismu[]
  3. srov Izajášovo proroctví o globálním komunismu[]
  4. srov Velký reset[]
  5. srov Nadcházející padělky a Falešná jednota - Část I a Část II[]
Publikováno v Od našich přispěvatelů, Zprávy, bible.