Paralyzovaný strachem

Z homilie, která je dnes důležitější než kdy jindy... Pronese papež Benedikt XVI. dne 20. srpna 2011 u příležitosti 26. Světového dne mládeže:

 

Jak může být mladý člověk věrný víře, a přitom i nadále usilovat o vysoké ideály v dnešní společnosti? V evangeliu, které jsme právě slyšeli, nám Ježíš dává odpověď na tuto naléhavou otázku: „Jako mě miloval Otec, tak jsem já miloval vás; zůstaň v mé lásce“ (Jn 15: 9).

Ano, drazí přátelé, Bůh nás miluje. To je velká pravda našeho života; to dává všemu ostatnímu smysl. Nejsme produktem slepé náhody nebo absurdity; místo toho náš život vzniká jako součást láskyplného Božího plánu. Zůstat v jeho lásce tedy znamená žít život zakořeněný ve víře, protože víra je víc než pouhé přijetí určitých abstraktních pravd: je to důvěrný vztah s Kristem, který nám umožňuje otevřít naše srdce tomuto tajemství lásky a žít jako muži a ženy, kteří si uvědomují, že jsou milováni Bohem.

Pokud zůstanete v Kristově lásce, zakořeněné ve víře, narazíte, i uprostřed neúspěchů a utrpení, na zdroj skutečného štěstí a radosti. Víra není v rozporu s vašimi nejvyššími ideály; naopak tyto ideály povznáší a zdokonaluje. Drazí mladí, nespokojte se s ničím menším než s Pravdou a Láskou, nespokojte se s ničím menším než s Kristem.

V dnešní době, ačkoli dominantní kultura relativismu všude kolem nás rezignovala na hledání pravdy, i když jde o nejvyšší aspiraci lidského ducha, musíme s odvahou a pokorou hovořit o univerzálním významu Krista jako Spasitele lidstvo a zdroj naděje pro náš život. Ten, kdo vzal na sebe naše trápení, dobře zná tajemství lidského utrpení a projevuje svou láskyplnou přítomnost u těch, kteří trpí. Oni zase, sjednoceni s Kristovým utrpením, se úzce podílejí na jeho díle vykoupení. Kromě toho bude naše nezaujatá pozornost vůči nemocným a zapomenutým vždy pokorným a vřelým svědectvím o Boží soucitné úctě.

Drazí přátelé, ať vás žádná nepřízeň osudu neochromí. Nebojte se ani světa, ani budoucnosti, ani své slabosti. Pán vám dovolil žít v tomto okamžiku dějin, aby díky vaší víře jeho jméno nadále znělo po celém světě. —Apoštolská cesta do Madridu, Španělsko, na Modlitební vigilii s mladými lidmi; vatikán.va

 

Jestliže „dokonalá láska vyhání strach“ (1 Jan 4:18), 
strach vyhání dokonalou lásku. 
Buď láskou, která zahání strach. 

 

Související čtení

Na začátku svého psaní apoštolátu jsem vytvořil kategorii nazvanou „Paralyzovaný strachem“, série spisů zvláště pro hodinu, kterou nyní žijeme. Můžete procházet tyto spisy zde. —mm

Publikováno v Od našich přispěvatelů, Zprávy.