Pedro – Pokud náhodou spadneš

Naše dáma královny míru Pedro Regis k 35. výročí zjevení, 29. září 2022:

Odvahu, milé děti! Neustupujte. Jsem tvá matka a vždy budu s tebou. Přišel jsem z nebe, abych vás vyzval k upřímnému obrácení. Nezůstávejte utopen v hříchu. Toto je čas milosti pro vaše životy. Znám každého z vás jménem a budu se za vás modlit k mému Ježíši. Lidstvo kráčí směrem k propasti duchovní temnoty. Obraťte se ke světlu Božímu a budete velcí ve víře. Nechci tě nutit, protože máš svobodu. Vězte, že můj Pán vás miluje a mnoho od vás očekává. Plně důvěřujte Boží moci a vítězství si pro vás přijde. Dej mi své ruce, neboť si přeji tě vést k Tomu, který je tvým vším. Chci tě vidět šťastného zde na zemi a později se mnou v nebi. Neboj se. Pro spravedlivé přijde Pánova pomoc. Odvraťte se od světa a žijte tváří v tvář Ráji, pro který jste jediný byli stvořeni. Všechno v tomto životě pomine, ale Boží milost ve vás bude věčná. Kupředu! Po vší bolesti k vám přijde velká radost. V tuto chvíli na vás z nebe sestoupí neobyčejná sprcha milosti. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.
 

Října 1, 2022:

Drahé děti, pokrčte kolena v modlitbě. Když se vzdálíte od modlitby, stanete se cílem Božího nepřítele. Pokud náhodou spadnete, neztrácejte naději. Volejte po Ježíši. V Něm je vaše síla. Vždy Ho hledejte v eucharistii, protože jen tak můžete pochopit Boží plány pro svůj život. Věnujte část svého času naslouchání evangeliu mého Ježíše. Nechte Jeho Slova proměnit vaše životy. Právě v tomto světě, a ne v jiném, musíte svědčit o své víře. Řekněte všem, že Bůh spěchá a že toto je vhodná doba pro váš návrat k Pánu. Radujte se, neboť vaše jména jsou již zapsána v nebi. Přijdou pro vás těžké dny, ale neustupujte. Po vší bolesti ti Pán setře slzy a ty uvidíš vítězství Boha ve tvůj prospěch. Vpřed beze strachu! Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.
Publikováno v Zprávy, Pedro Regis.