Pedro – Lidstvo potřebuje být vyléčeno

Naše dáma královny míru Pedro Regis 3. června 2023:

Drahé děti, můj Ježíš vás miluje a nikdy vás neopustí. Je věrný svým slibům a bude s vámi. Věřte v Toho, který je vaším absolutním dobrem a zná vás jménem. Neboj se! Lidským očím se vše zdá ztracené, ale Pán má vše pod kontrolou a spravedliví zvítězí. Pečujte o svůj duchovní život. Věnujte část svého času modlitbě a naslouchání Božímu slovu. Nechte mého Pána mluvit k vašemu srdci. Lidstvo je nemocné a potřebuje se uzdravit. Čiňte pokání a obraťte se k Tomu, který je vaší Cestou, Pravdou a Životem. Vaše duchovní uzdravení je ve svátosti zpovědi. Buďte mírní a pokorní srdcem, neboť jen tak můžete pochopit velikost této svátosti, která je nezbytná pro vaši spásu. Kupředu! V Definitivním triumfu mého Neposkvrněného Srdce lidstvo uvidí mocnou Boží ruku jednat ve prospěch svého lidu. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.
 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Zprávy, Pedro Regis.