Pedro – Nepřítel bude jednat proti zpovědi a eucharistii

Naše dáma královny míru Pedro Regis 28. ledna 2023:

Drahé děti, buďte povzbuzeni a vydávejte svědectví o Ježíši. Žijete v době bolesti a já jsem přišel z nebe, abych vám pomohl. Poslouchej mě. Nenechte se odradit svými obtížemi. Důvěřuj Pánu a zvítězíš. Čiňte upřímně pokání ze svých hříchů. Můj Ježíš tě očekává s otevřenou náručí. Přistupte ke zpovědnici a usilujte o milosrdenství mého Ježíše skrze svátost zpovědi. Zpověď a eucharistie: velký zásah nepřítele bude proti těmto svátostem. Trpím kvůli tomu, co tě čeká. Dejte mi své ruce a já vás dovedu k mému Synu Ježíši. Odvaha! Ať se stane cokoliv, neodcházejte od pravdy. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.
 

Naše dáma královny míru Pedro Regis 26. ledna 2023:

Drahé děti, můj Ježíš vás miluje a mnoho od vás očekává. Nedovolte, aby vás nic a nikdo odvedl z cesty, kterou jsem vám ukázal. Nenechte se odradit. Žijete v době velkého duchovního boje a Pán vás potřebuje. Plán nepřátel je odvést vás od pravdy. Budou útočit na Eucharistii, aby vás odradili a odvedli od pravdy. Buďte pozorní. Můj Ježíš je přítomen v eucharistii ve [svém] těle, krvi, duši a božství. Nedovolte ďáblovi, aby vás oklamal a vzal vám tuto nesmlouvavou pravdu z vašich srdcí. Ať se stane cokoliv, zůstaňte s učením pravého učitelského úřadu Církve mého Ježíše. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.
 
 
 
 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Zprávy, Pedro Regis.