Pedro – Neztrácejte naději

Naše dáma královny míru Pedro Regis 17. května 2022:

Drahé děti, Můj Ježíš vás miluje a zná vás jménem. Neztrácejte naději! Znám vaše obtíže a budu se za vás modlit ke svému Ježíši. Míříte do budoucnosti velkého pohrdání posvátnem. Stvoření bude ceněno více než Stvořitel a bolest bude pro muže a ženy víry velká. Hodně se modlete. Když jste daleko, stáváte se cílem ďábla. Jsi Pánovi a musíš Ho následovat a sloužit mu sám. Přijměte evangelium mého Ježíše a zůstaňte věrní učení pravého učitelského úřadu Jeho Církve. Působení Ďábla povede mnoho zasvěcených lidí k popření velkých pravd víry. Trpím kvůli tomu, co se ti děje. Buďte pozorní. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás zde ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.
Publikováno v Zprávy, Pedro Regis.