Pedro – Semínko zaseté v minulosti přinese radost

Naše dáma královny míru Pedro Regis 15. února 2024:

Drahé děti, na Pánově vinici vzejde dobré ovoce. Semena zasetá v minulosti dělníkům přinesou radost. Odvaha! Mocná ruka Boží zasáhne a nebezpeční ptáci padnou. Boží vítězství přijde do Jeho Pravé Církve. Nenechte se odradit. Po všem soužení uvidíš Hospodinovy ​​zázraky. Neustupujte! Můj Pán tě potřebuje. Hledejte sílu v evangeliu a v eucharistii. Kdo je s Pánem, nikdy nezažije tíhu porážky. Kupředu! Budu se za tebe modlit ke svému Ježíši. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.

Naše dáma královny míru Pedro Regis 17. února 2024:

Milé děti, neustupujte. Můj Ježíš je s tebou a nemáš se čeho bát. Jste Pánem vyvolený lid a On od vás mnoho očekává. Nedostatek lásky k pravdě přivede mnoho duší do záhuby. Trpím kvůli tomu, co se ti stalo. Dejte mi ruce a já vás dovedu k vítězství. Ve velkém ztroskotání víry budou spaseni pouze ti, kteří zůstanou věrní Církvi mého Ježíše. Mnozí se utopí v bažině falešných doktrín. Buďte pozorní. Utečte před inovacemi a přijměte lekce z minulosti. Kupředu! Budu se za tebe modlit ke svému Ježíši. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.
 
 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Zprávy, Pedro Regis.