Pedro – Ti, kdo milují a brání pravdu, budou vyhozeni

Naše dáma královny míru Pedro Regis 11. listopadu 2023:

Drahé děti, jsem vaše Matka a přišla jsem z nebe, abych vás pozvala ke svatosti. Jste ve světě, ale nejste ze světa. Nezapomeňte: Nebe musí být vždy vaším cílem. Všechno v tomto životě pomine, ale milost Boží ve vás bude věčná. Utečte před hříchem a vraťte se k Tomu, který je vaší nadějí a spásou. Dej mi své ruce, protože toužím jít s tebou a vést tě po bezpečné cestě. Buďte pozorní. Nedovolte ďáblovi, aby vás oklamal. Přijdou těžké časy a jen ti, kdo milují pravdu, zůstanou pevní ve své víře. Bažina falešných doktrín zamoří mé ubohé děti a lidstvo bude chodit v duchovní slepotě. Modlit se. Přistupte ke zpovědnici a usilujte o milosrdenství mého Ježíše. Toto je vhodná doba pro váš návrat. Vpřed beze strachu! Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.
 

7. listopadu:

Drahé děti, směřujete k budoucnosti velkého duchovního zmatku. Ti, kdo milují a brání pravdu, budou pronásledováni a vyhozeni. Nepřátelé se spojí a z trůnu přijde pomsta. Trpím kvůli tomu, co přichází pro spravedlivé. Nenechte se odradit. Můj Ježíš je s tebou. Nebojácně hlásejte evangelium mého Ježíše a učení pravého učitelského úřadu Jeho Církve. Bažina falešných doktrín se rozšíří, ale pravda zvítězí. Boží vítězství přijde pro Jeho Církev. Neustupujte! Mlčení spravedlivých posiluje nepřátele Boha. Jděte vpřed po cestě, kterou jsem vám ukázal! Neodcházejte od modlitby a eucharistie. Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili vás tu ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen. Buď v klidu.
 
Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v Zprávy, Pedro Regis.