Podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Smlouva o používání tohoto webu
Tento internetový web je poskytován jako prostředek komunikace, vzdělávání, inspirace a informací. Tuto stránku vlastní a provozuje Odpočítávání do království.

Veškerý materiál na této webové stránce, včetně, ale nejen, jejího obsahu, psaní, grafiky, fotografií a počítačového kódu a aplikace, je chráněn autorským zákonem Odpočítávání pro Království nebo třetí strany.

Materiál z tohoto webu si můžete stáhnout pouze pro své osobní a nekomerční použití za předpokladu, že zůstanou zachována všechna upozornění na autorská práva a další duševní vlastnictví spojená se staženým materiálem. Žádný z těchto materiálů nesmí být uložen v počítači s výjimkou pro osobní a nekomerční použití.

Nesmíte jakýmkoli způsobem upravovat, kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat, znovu odesílat, přenášet, distribuovat, zarámovat nebo znovu použít jakýkoli materiál z těchto webových stránek, včetně, ale bez omezení na, kód, software, text, obrázky, loga, video a / nebo zvuk, prostřednictvím jakéhokoli média, které ještě existuje nebo má být vynalezeno.

Specifická omezení pro použití materiálu
Musíte respektovat všechny ochranné známky, autorská práva, servisní známky, loga a patenty na veškerém duševním vlastnictví na tomto webu, ať už tyto ochranné známky, autorská práva, servisní značky, loga a patenty nebo ochranné známky patří Odpočítávání do království nebo jsou licencovány od třetí strany. Nesmíte používat žádné z těchto log, ochranných známek, servisních značek, patentů nebo obsahu této webové stránky bez výslovného písemného souhlasu Odpočítávání pro Království.

Práva udělená Queen of Peace Media
Pokud zveřejňujete nebo zadáváte zprávy, komentáře, data a / nebo návrhy, které doplňují odpočítávání pro Království nebo některou z našich služeb nebo produktů, udělujete tím veškerá práva duševního vlastnictví k tomuto materiálu na odpočítávání pro Království. Materiál bude považován za nedůvěryhodný a Odpočítávání do království může používat jakékoli nápady, komentáře a duševní vlastnictví jakýmkoli způsobem, který si vybere, včetně, ale bez omezení, reprodukce, zveřejnění a zveřejnění prostřednictvím jakéhokoli média, které nyní existuje nebo má být vynalezen.

Práva, která jsou udělena, jsou bez licenčních poplatků, trvalá, nevýlučná a neomezená a zahrnují, ale nejsou na ně omezena, právo na licenci, prodej, autorská práva, ochranné známky, servisní značky a patentování materiálu.

Zásady ochrany osobních údajů a seznamu
Pokud poskytnete Odpočítávání království s vaší e-mailovou adresou pro přihlášení k Odpočítávání do zpravodaje Království, odpočítávání do království použije váš e-mail pouze k zasílání zpravodajů. Zásadou odpočítávání do království není poskytovat vaši e-mailovou adresu nebo informace žádné třetí straně.

Vyloučení odpovědnosti
Odpočítávání do království může poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo uvádět internetové stránky spravované třetími stranami. Používáte-li tento web nebo jakýkoli web propojený s tímto webem nebo na něm uvedený, děláte to na vlastní nebezpečí. Odpočítávání do království neovládá ani nekontroluje tyto stránky třetích stran, a proto neposkytuje žádné záruky, implikované ani vyjádřené, na jakékoli materiály nalezené na těchto stránkách třetích stran.

Odpočítávání do království nezaručuje, že tento web, jeho součásti nebo jeho funkce budou nepřetržité nebo bezchybné. Odpočítávání do království nezaručuje, že tento web nebo jakýkoli web propojený s tímto webem nebo uvedený na tomto webu je bez virů nebo jiných škodlivých komponent.

Omezení odpovědnosti
V žádném případě nesmějí přidružené subjekty odpočítávání ke království nebo jakékoli třetí straně, které pomohly vytvořit, vyrobit, dodat nebo provozovat tento web, odpovídat za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vzniknou v důsledku použití nebo nemožnost použít odpočítávání na webové stránce Království nebo jeho součástech, a to z jakéhokoli důvodu, včetně nedbalosti. Používáním této webové stránky výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že odpočítávání do království neodpovídá za jakékoli chování jakéhokoli uživatele. Používáním této webové stránky berete na vědomí a souhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy.

Platnost
Pokud bude některé ustanovení této dohody považováno za neplatné, nebude mít tato neplatnost vliv na ustanovení, která mohou být uplatněna bez takové neplatné části.

Rozhodné právo
Tato dohoda se řídí a vymáhá v souladu s právními předpisy státu Kalifornie a místo, kde je důvodem žaloby, je Sacramento County, Kalifornie.

Tisk přátelský, PDF a e-mail